شناسنامه الهه
 
نام الهه
تماس با من
جنسیت زن
سن 32
درباره من سکوت کن ! تمام ساعت های دیواری خانه ات را وارونه بیاویز بگذار شمارش معکوس ساعت این متروکه را معنا کند....

کشور ایران  
شهر تهران

تحصیلات لیسانس  
شغل کارمند  
سرگرمی ها نقاشی کل کل کردن باهمسر محترم  
علاقه مندی ها اذیت کردن محمود بیچاره شوهرم